Colofon

Transport & Logistiek informeert onder meer over juridische zaken, uitleg sociale aspecten, techniek, logistiek, milieu en bedrijfswagennieuws.
Transport & Logistiek is dé uitgave voor ondernemers, leidinggevenden en belanghebbenden op het gebied van transport en logistiek. Transport & Logistiek heeft een sterke binding met de ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Het magazine Transport & Logistiek verschijnt achttien keer per jaar, in een oplage van 7000 exemplaren.

Redactie

Anita Hestens: a.hestens@bdu.nl
Annelies van Stijn: a.v.stijn@bdu.nl
René Welmers: r.welmers@bdu.nl
Albert Schuurman (bureau- en eindredactie)

redactie@transportlogistiek.nl
Postbus 67, 3770 AB Barneveld

Advertenties

Martin ten Hoven: m.t.hoven@bdu.nl
0342 494291 / 06 46118259
Ron van de Hoef: r.v.d.hoef@bdu.nl
0342 494263 / 06 51806325

Abonnementen

Voor aanvragen/wijzigen abonnement op Transport & Logistiek
Telefoon: 0342 494882
E-mail: abonnementen@bdu.nl
Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en lopen automatisch door, tenzij uiterlijk 2 maanden voor de vervaldatum is opgezegd bij de abonnementenservice. Zakelijke abonnementen worden niet tussentijds beëindigd.

Uitgeefteam BDUvakmedia

Corina Kuipers (uitgever)
Ron van de Hoef (salesmanager)
Peter Vorstenbosch (hoofd content)

Art Direction

Studio 3017, Poortugaal

Vormgeving

Giesbers Communicatie Groep, Duiven

Druk

Vellendrukkerij BDU, Barneveld