‘Vrachtwagenheffing dreigt draagvlak te verliezen’

‹ Terug naar overzicht

Evofenedex, TLN en Vern willen dat de overheid de opbrengst van de vrachtwagenheffing in een fonds stort voor verduurzaming en innovatie van het wegtransport, totdat rekeningrijden voor iedereen wordt ingevoerd. Zo niet, dan zet het kabinet het draagvlak voor de heffing van de transportsector en de handels- en productiebedrijven op het spel.

Dit stellen de drie partijen aan de vooravond van het Tweede Kamerdebat over de vrachtwagenheffing. Morgen – 6 maart – wordt dit debat gehouden.

Opbrengsten terug naar betalers

De minister van Infrastructuur en Waterstaat beantwoordde vorige week een lange lijst van vragen over de heffing. Omdat veel zaken nog steeds onduidelijk zijn, doen Transport en Logistiek Nederland (TLN), evofenedex en Vereniging Eigen Rijders Nederland (Vern) nu een voorstel voor een aantal concrete afspraken. Zij vullen daarmee de gemaakte afspraken in het regeerakkoord en in het voorlopige Klimaatakkoord verder in. Het belangrijkste punt daarbij voor deze drie organisaties is dat alle opbrengsten teruggaan naar degenen die de heffing betalen, net zo lang totdat rekeningrijden voor iedereen wordt ingevoerd.

Fonds

“Het gaat ons om álle opbrengsten uit de vrachtwagenheffing”, zegt TLN-directeur Jan Boeve. “Dat was de afspraak in het regeerakkoord. Toch lijkt de overheid opeens een greep uit die kas te doen, door tot € 55 miljoen te gebruiken om te compenseren voor een daling van de accijnsinkomsten. In de beantwoording van de Kamervragen hield de overheid voet bij stuk, ondanks ons protest tegen deze woordbreuk.”

Om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen, willen evofenedex, TLN en Vern dat de opbrengsten terechtkomen in een vergroenings- en innovatiefonds voor het goederenvervoer. “Het geld dat in een bepaald jaar niet opgaat omdat er bijvoorbeeld nog niet genoeg elektrische vrachtwagens te koop zijn, kunnen we dan later uitgeven, wanneer die vrachtwagens er wél zijn”, aldus Boeve.

Duur terugsluis

TLN, evofenedex en Vern zien de kilometerheffing voor vrachtverkeer als een eerste stap naar rekeningrijden voor iedereen. “In tegenstelling tot de vrachtwagenheffing, draagt rekeningrijden voor alle weggebruikers wel significant bij aan de reductie van CO2-uitstoot en files”, ”, aldus Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van evofenedexl. “Voor de bij ons aangesloten handels- en productiebedrijven zijn files een crime. Het vergroot nodeloos de uitstoot van CO2 en drijft de transportkosten op. Daarom is het goed als we daar snel met rekeningrijden voor iedereen een stop op zetten. Totdat die maatregel is ingevoerd, moet al het geld dat we betalen via de heffing dan ook terugkomen. Anders is de heffing gewoon een platte lastenverhoging zonder maatschappelijk nut.”