sector transport en logistiek en laten daarnaar een onderzoek naar 2025 verrichten. De arbeidsmarkt is hier een belangrijk onderdeel van. Waar gaat het naartoe?"/>

Visie op 2025: Tekort aan chauffeurs blijft

‹ Terug naar overzicht

De sociale partners zijn bezig met een langetermijnvisie voor de sector transport en logistiek en laten daarnaar een onderzoek naar 2025 verrichten. De arbeidsmarkt is hier een belangrijk onderdeel van. Waar gaat het naartoe?

Visie op 2025Er doen zich veel technologische vernieuwingen voor in de sector, zoals platooning, autonoom rijden en robotisering. Wat hebben deze ontwikkelingen voor invloed op het werken in de sector? Sociale partners, waaronder TLN, laten dit onderzoeken door Panteia en Basis & Beleid. Het doel is een totaalvisie te ontwikkelen op 2025. Eigenlijk is het onderzoek een update van een eerder onderzoek dat is uitgevoerd in 2007/2008. Daarin werd een blik op de toekomst getoond waarin tussen 2008 en 2015 een tekort aan 55.000 chauffeurs werd voorspeld. Daarna brak de crisis uit en werd met ongeloof naar dit getal gekeken. Maar uiteindelijk is het tekort zichtbaar geworden.

Vraag op hetzelfde niveau

De onderzoekers verwachten dat het aanbod van leerlingen die van het mbo komen na 2020 minder wordt, terwijl de vraag op hetzelfde niveau blijft. Dit geldt ook voor de chauffeursopleidingen, terwijl het wegvervoer en de logistiek blijven groeien. Omdat de nieuwe aanwas daalt en de uitstroom hoog blijft, verwachten de onderzoekers dat het tekort aan chauffeurs zal blijven bestaan en het personeelstekort structureel wordt. Overigens is de sector hier bepaald niet uniek in, want andere sectoren als de zorg, het onderwijs, de politie en de bouw hebben ook te maken met een personeelstekort.

Robotisering

In de magazijnen zal robotisering arbeidsplaatsen gaan vervangen. Er is overigens ook een grote behoefte aan IT-functionarissen, waarvan wordt verwacht dat die in de logistieke bedrijven veel meer nodig zullen zijn in 2025. Het belang van data zal toenemen om het logistieke proces te optimaliseren en proactiever te kunnen anticiperen op wensen van de klanten.

Lees meer over dit onderwerp in Transport & Logistiek 14, verschenen op 5 oktober.