'Transporteurs maken zich zorgen CO2-uitstoot’

‹ Terug naar overzicht

Het platform cleanroadtransport.com wil de duurzaamheid van de transportindustrie versnellen door samenwerking. Een aantal transportbedrijven maakt zich ernstig zorgen over de huidige rol die transport speelt in de totale CO2-uitstoot.

De ingevoerde maatregelen zijn wat hen betreft te zwak, gaan te langzaam en zijn niet innovatief genoeg. Van der Wal Transport wil iedereen die even bezorgd is aanmoedigen om lid te worden van cleanroadtransport.com. Dit kan eerst door hun brief te ondertekenen op de website. Verder kunnen de bedrijven ideeën en oplossingen met elkaar delen en zo een CO2-reductie op de weg realiseren. Het doel is duidelijk: schoon wegtransport.

CO2-uitstoot van vrachtwagens

Aanleiding van de actie is dat de European Association of Automobile Manufacturers (ACEA), een overkoepelende organisatie, zich verzet tegen nieuwe normen die de Europese Commissie wil stellen voor de CO2-uitstoot van vrachtwagens. De Europese Commissie verklaart dat zij vanaf 2025 15 procent minder broeikasgassen kunnen uitstoten. De weerstand van de ACEA-paraplu is een grote zorg voor veel bedrijven en klanten in de logistieke keten die de behoefte aan duurzaamheid erkennen. Om te voldoen aan de afspraken uit 2015 in Parijs, moet er in deze sector veel worden gedaan.

Transport groeit, uitstoot moet omlaag

Tegen 2050 moet Nederland, in overeenstemming met het akkoord van Parijs, de uitstoot van broeikasgassen in transport en mobiliteit met 60 procent verminderen in vergelijking met 1990. Sinds 1990 is de economie gegroeid, en daarmee de vraag naar transport. Meer logistieke bewegingen betekenen meer CO2-uitstoot. De vraag naar transport blijft toenemen, de uitdaging eveneens. Een structurele benadering van CO2-uitstoot kan daarom niet langer worden uitgesteld, aldus de initiatiefnemers.

De uitdaging volgens de betrokken partijen is: vrachtvervoer over de weg moet in 2050 zes keer minder broeikasgassen per vervoerd volume uitstoten dan in 1990. En op kortere termijn, tegen 2030, moeten de emissies met 30 procent worden verminderd.

Andere brandstoffen

Om dit doel te bereiken wil Cleanroadtransport.com alle mogelijkheden worden gebruiken om de CO2-uitstoot te verminderen, zoals het gebruik van lzv’s. Maar het is essentieel dat vrachtwagens worden geproduceerd die een andere brandstof (waterstof, elektrisch) en veel minder fossiele energie gebruiken. Als eerste stap wil de Europese Commissie dat vrachtwagens gebouwd vanaf 2025 15 procent minder broeikasgassen uitstoten. Dit is een eerste bescheiden stap om het Parijs-akkoord te bereiken. De ACEA noemt dit ‘onverteerbaar’ en wil niet verder gaan dan 7 procent.

Bezorgd

De bedrijven die zich hebben verenigd, zijn bezorgd over de positie van ACEA, die volgens hen geen gevoel van urgentie toont. Logistieke bedrijven zijn afhankelijk van vrachtwagenfabrikanten voor de vervanging en duurzaamheid van hun wagenpark. Technisch gezien is er geen belemmering voor de normen van de Europese Commissie. Zij roepen ACEA op om de weerstand te stoppen en vragen de fabrikanten om actief de weg naar duurzaamheid te volgen.