TLN: 'Maak haast met infrastructuurfonds'

‹ Terug naar overzicht

Het kabinetsplan voor een infrastructuurfonds om onder meer te investeren in infrastructuur stemt TLN hoopvol. Maar haast is geboden, vindt de ondernemersorganisatie: het is nog onduidelijk wanneer het fonds start, hoeveel geld er in het fonds komt en of dat voldoende is om Nederland mobiel te houden.

Het kabinet maakte in Troonrede en Miljoenennota bekend dat het een investeringsfonds opricht. Het is nog onduidelijk hoeveel geld er in dat fonds komt en wanneer dat geld beschikbaar komt. Dat maakt het kabinet begin 2020 duidelijk. Wel is al bekend dat het geld gereserveerd wordt voor kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur.

TLN Infrastructuurfonds

TLN-voorzitter Elisabeth Post.

Infrastructuurfonds is ’mooie eerste stap’

“Hartstikke mooi dat het kabinet ziet dat we meer moeten doen aan onze infrastructuur, om Nederland mobiel te houden”, zegt TLN-voorzitter Elisabeth Post. “En dat het bereid is daar geld voor vrij te maken. Dit is een belangrijke stap. Maar ik vind het jammer dat het plan nog niet concreet is. Ik had graag direct gehoord wanneer het fonds van start gaat en hoeveel geld er beschikbaar komt voor infrastructuur. Want om te voorkomen dat we met z’n allen vast komen te staan – op de weg, in de trein, in de Randstad en daarbuiten – moet er op korte termijn veel gebeuren. We hebben tot 2040 elk jaar € 3 miljard extra nodig voor infrastructuur, boven op het standaardbudget dat er elk jaar is voor infrastructuur.” Dat berekende de Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van partijen in mobiliteit, waaronder TLN en ANWB.

TLN: Ook investeren in spoor en binnenvaart

De genoemde € 3 miljard zou wat de Mobiliteitsalliantie betreft niet alleen ten goede moeten komen aan uitbreiding en verbetering van de wegen in Nederland. Post: ”We moeten investeren in álle infrastructuur:  van wegen tot spoor en vaarwegen, tussen steden, havens en industrieterreinen, maar ook bínnen steden. En zowel in goederenvervoer als in personenvervoer.” 

Goederenvervoer over water

Voor de TLN-achterban draait het om het goederenvervoer en blijft de weg de belangrijkste infrastructuur. “Maar als we door investeringen in openbaar vervoer en bijvoorbeeld goederenvervoer over het water ruimte kunnen creëren op de wegen, kan iedereen lekker doorrijden”, zegt Post. ‘En dat scheelt onze leden en de BV Nederland veel geld. Stilstaande vrachtwagens door files kosten Nederland ruim € 1 miljard per jaar, en dat wordt elk jaar meer. Met de juiste investeringen in infrastructuur kunnen we die trend stoppen, en zelfs omdraaien.”

TLN wil graag, samen met de andere partijen in de Mobiliteitsalliantie, in gesprek met het kabinet om te komen tot meer en de juiste investeringen in Nederlandse infrastructuur.