Preventieflyer voor extreem weer

‹ Terug naar overzicht

TLN en evofenedex hebben in samenwerking met Rijkswaterstaat en het Verbond van Verzekeraars de digitale flyer ‘Preventie incidenten bij extreem weer’ ontwikkeld. Hierin staan tips voor bedrijven en hun vrachtwagenchauffeurs hoe om te gaan met de weersituaties code rood, oranje of geel.

Extreem weerDe aanleiding voor deze folder was de hevige storm op 18 januari van dit jaar. Er waaiden 66 vrachtwagens om en er ontstond een roep om een rijverbod tijdens een code rood-situatie. De sector en het ministerie van IenW hebben mogelijkheden besproken om de kans op herhaling zoveel mogelijk te beperken. Een algeheel rijverbod werd niet als oplossing gezien, onder meer omdat code rood vrijwel nooit overal tegelijk geldt.

Niet onder druk zetten

Met de sector is afgesproken in te zetten op preventie. Dat is voor een belangrijk deel de vakkennis van de chauffeurs die als kapitein op het schip veilige afwegingen moeten maken. Maar ook vanuit het transportbedrijf (de planning) en de verladers is het van belang om tijdens extreem weer de chauffeurs niet onder druk te zetten en de eisen aan de aflevertijden zo nodig aan te passen.

Juiste afwegingen

Om bedrijven en hun chauffeurs goed voor te bereiden op extreme weerssituaties sturen TLN en evofenedex de digitale folder toe. Zo kunnen zij zich goed voorbereiden op extreme weersituaties en in die gevallen de juiste afwegingen maken in het belang van hun eigen veiligheid en die van medeweggebruikers.