transportsector sinds het derde kwartaal van 2018 last van een tekort aan arbeidskrachten, met name in het wegvervoer, bij opslagbedrijven en logistieke dienstverleners. Onconventionele maatregelen zijn onvermijdelijk om het personeelstekort op te lossen, stelt ABN Amro."/>

Personeelstekort belemmert groei bedrijven

‹ Terug naar overzicht

Ondernemers in de transportsector beschouwen het groeiende tekort aan personeel als een belemmering voor groei. Zo heeft de transportsector sinds het derde kwartaal van 2018 last van een tekort aan arbeidskrachten, met name in het wegvervoer, bij opslagbedrijven en logistieke dienstverleners. Onconventionele maatregelen zijn onvermijdelijk om het personeelstekort op te lossen, stelt ABN Amro.

PersoneelstekortABN Amro verwacht dat de groei de komende jaren in veel sectoren gaat afkalven door het chronische personeelsgebrek. Tegelijkertijd neemt de vraag naar arbeidskrachten met specifieke, vaak technologische kennis sterk toe. De personeelstekorten beginnen nu echt pijn te doen en op korte termijn komt daar geen verandering in. Bedrijven zien zich dan ook genoodzaakt ingrijpende maatregelen te nemen.

Nieuwe manieren om personeel te binden

Een mogelijke oplossing is om extra te investeren in opleiding en training, maar dat alleen is niet voldoende. De uitdaging voor ondernemers ligt in het vinden van nieuwe manieren om personeel aan zich te binden. Dit kan bijvoorbeeld door het bieden van flexibele werktijden, of het geven van extra salaris als mensen bereid zijn meer uren te maken. Ook is het van groot belang dat bedrijven inzetten op automatisering en robotisering om het structurele tekort aan arbeidskrachten het hoofd te bieden.