Panteia voorziet harde klappen voor goederenvervoervolumes

‹ Terug naar overzicht

Harde coronaklappen voor goederenvervoervolumes en een erg onzeker herstel voor elke modaliteit. Dit blijkt uit het onderzoek van Panteia naar de gevolgen van Covid-19 voor de overslag en het vervoer van goederen. Meer inzicht in de mogelijke invloed van Covid-19 op het goederenvervoer draagt bij aan meer op de situatie toegesneden beleidsmaatregelen.

Het onderzoek van Panteia is uitgevoerd in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Het KiM heeft de mogelijke gevolgen van Covid-19 voor het goederenvervoer en de overslag in de Nederlandse zeehavens laten verkennen voor de periode 2020-2021 op basis van de economische verwachtingen in het Centraal Economisch plan en de scenario´s over de coronacrisis van het CPB. Er zijn twee scenario´s met de gevolgen van de coronacrisis van het CPB doorgerekend, namelijk als de crisis drie maanden duurt Covid1 en bij een lange duur, dat wil zeggen 12 maanden Covid4.

Covid1-scenario

Ten opzichte van 2019, neemt het vervoerde ladinggewicht voor alle modaliteiten in 2020 af in het Covid1-scenario. Met een afname van 11 procent wordt de overslag in de zeehavens naar verwachting het hardst geraakt in 2020. Voor weg, spoor en binnenvaart is de afname 4 procent tot 5 procent in 2020. Geen van de modaliteiten komt qua vervoerd gewicht in 2021 weer op het niveau van 2019.
Het moment waarop de eerste stijgingen van kwartaal op kwartaal weer te zien zijn, verschilt per modaliteit. Voor de overslag is dit in het 3de kwartaal al het geval, voor het wegvervoer en binnenvaart in het 4de kwartaal, maar voor het spoor pas in het 1ste kwartaal van 2021.

Covid4-scenario

In het Covid4-scenario vallen de hardste coronaklappen, dan neemt het vervoerde ladinggewicht voor alle modaliteiten in 2020 veel sterker af dan het Covid1-scenario. Ook hier wordt de overslag in de zeehavens naar verwachting weer het hardst geraakt met een afname van 18 procent in 2020. Voor weg, spoor en binnenvaart is de afname 8 procent tot 10 procent in 2020. In 2021 is er nog geen herstel te verwachten en neemt het vervoervolume zelfs nog verder af.
In het Covid4-scenario vindt voor alle modaliteiten de grootste daling in termen van vervoerd gewicht plaats in het 2de kwartaal van 2020. Daarna stabiliseert het vervoerd gewicht en is er voor sommige modaliteiten zelfs weer een toename te zien. In 2021 is er weer een afname te verwachten, hoewel minder groot dan in 2020. Voor de overslag in zeehavens en het wegvervoer ligt het verwachte niveau in het Covid4-scenario in 2021 onder het dieptepunt van de kredietcrisis van 2009-2012. Wat niet het geval is voor de binnenvaart en het spoor, waar de afname minder groot is.