Nedcargo Logistics stelt conjunctuurtoeslag in

‹ Terug naar overzicht

Nederland en België beleven een hoogconjunctuur. Die brengt in de logistiek extra kosten met zich mee. Nedcargo gaat deze kosten doorberekenen aan haar klanten met een conjunctuurtoeslag die per 1 oktober 2018 op elke binnenkomende pallet van toepassing zal zijn.

Nedcargo informeerde vorige week haar klanten dat zij al langere tijd problemen heeft bij het verwerken van de sterke gestegen groei. Door grote drukte gecombineerd met stijgende capaciteitsproblemen in de markt komt de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang.

Kosten doorberekenen

“De hoogconjunctuur zorgt voor grote drukte, stijgende volumes en capaciteitstekorten. Deze problematiek speelt al langere tijd en de situatie is de laatste weken verder verergerd, zonder uitzicht op een structurele verbetering op korte termijn. Het volume gaat verder toenemen richting einde jaar. De opvang en verwerking van de sterke groei brengen voor Nedcargo veel extra kosten met zich mee. Nedcargo heeft deze kosten gedurende langere tijd zelf gedragen, maar kan dit niet langer doen en ziet zich genoodzaakt om een deel van deze extra kosten op korte termijn door te berekenen om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen”, aldus Nedcargo.

Toeslag voor alle klanten

De toeslag omvat het gehele proces van inslag, opslag, uitslag tot aan eventuele uitlevering aan de eindklant. Nedcargo kiest ervoor om een toeslag in te stellen zodat het op een snelle, eenduidige en transparante manier met de klant kan worden verrekend.
Directeur-eigenaar Diederik Antvelink ligt het besluit toe: “Economische groei is mooi, want het brengt iedereen meer welvaart. Tegelijk zijn de gevolgen voor de logistieke sector aanzienlijk. We consumeren met ons allen steeds meer en bedrijven krijgen daardoor veel extra lading te verwerken. Wij verwerken meer goederen: ontvangen, sorteren, opslaan en weer wegbrengen naar de klanten van onze klanten. De huidige dynamiek in de logistiek dreigt ten koste te gaan van de kwaliteit. Om de dienstverlening op niveau te houden wordt de conjunctuurtoeslag ingevoerd.”
Antvelink vindt het logisch dat de toeslag geldt voor alle klanten, zowel in Nederland en België: “Aangezien alle klanten gebruik maken van een gezamenlijk distributienetwerk en de Multi Client distributiecentra, geldt deze toeslag voor alle klanten, ook degene die niet de sterke groei ondervinden.”

Verduurzaming

De komende maanden wordt geëvalueerd hoe de gestegen kosten in 2019 in de tarieven verwerkt gaan worden. Het lijkt een structureel probleem te zijn: complexere dienstverlening, chauffeurstekort, stijgende kosten voor onderhoud, dieselprijs en stijgende loonkosten.
Ondanks de actuele problemen ziet Antvelink de toekomst van Nedcargo Logistics zonnig tegemoet. “Wij maken ons bedrijf de komende 2 jaar duurzaam: met nieuwe schonere vrachtwagens, betere dienstverlening en een aantal duurzaamheidsmaatregelen. Wij kunnen dit doen omdat wij met de juiste tarieven en de langere contracten die we nu afsluiten met de klant weer flink kunnen investeren. Na de verkoop van de divisie Nedcargo Multimodal hebben de aandeelhouders een substantieel deel van de opbrengst geherinvesteerd in Nedcargo om naar een duurzame gezonde dienstverlening te gaan.

Nedcargo verzorgt de distributie van 25.000 verschillende producten in Nederland en België vanuit 8 distributiecentra in Nederland en België. Met bijna 5 miljoen pallets levensmiddelen distributie per jaar en meer dan 260.000 vierkante meter magazijnen is Nedcargo een koploper in de logistiek in Nederland en België. (AH)