"/>

Logistieke Alliantie geeft visie aan minister

‹ Terug naar overzicht

De Logistieke Alliantie heeft haar ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’ overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW. 

Met de ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’  wil de Logistieke Alliantie – een bondgenootschap van achttien verschillende partijen uit het bedrijfsleven, brancheorganisaties en infrastructuurbeheerders – het nationaal en internationaal vervoeren en opslaan van goederen Nederland nog competitiever, veiliger en duurzamer maken.

Visie is aanbod aan Nederland’

Volgens de Logistieke Alliantie is haar plan eigenlijk een aanbod aan Nederland. De visie op 2040 van de Alliantie is dat de aanvoer, afvoer en levering van goederen ‘state of the art’ groen, veilig, met oog voor de mens en betaalbaar plaatsvindt. “Met concrete acties in ons logistieke systeem willen we de komende jaren samen met de overheid een nog mooier en veiliger Nederland dichterbij brengen”, aldus Steven Lak, voorzitter van de Logistieke Alliantie.

Minister Van Nieuwenhuizen: “Ons logistieke landschap is essentieel om Nederland als handelsland op de wereldkaart te houden. Daarom is het goed dat het bedrijfsleven de handen ineen slaat om het nationaal en internationaal opslaan en vervoeren van goederen de komende jaren veiliger, schoner en efficiënter te maken. De Logistieke Alliantie beschikt over serieuze slagkracht om dat verschil bedrijfsleven breed te gaan maken.”

‘Welvaart ondenkbaar zonder vervoer’

“Welvaart in Nederland is ondenkbaar zonder goed nationaal en internationaal goederenvervoer. We staan er als burgers echter te weinig bij stil en dat is niet goed”, zegt Lak. ”De aan- en afvoer van goederen is overal om ons heen en komt ook nog eens steeds dichter bij huis. We bestellen graag vanuit huis kleding, apparatuur, tuinspullen en voedingswaren en willen die graag op tijd en heel geleverd krijgen.” Daarbij constateren de achttien partners een maatschappelijke noodzaak om leveringen met emissiearme en stillere schepen, vliegtuigen, treinen en vrachtauto’s plaats te laten vinden en op een veilige manier.

Logistieke alliantie gaat ‘keihard aan de slag’

Lak: “De veranderende wereld vraagt om een plan. Met deze visie geeft het bedrijfsleven aan hoe wij het logistieke systeem willen inrichten om Nederland ook na 2040 duurzaam welvarend te houden. We gaan komende jaren keihard aan de slag met schoner en stiller transporteren van goederen in binnen- en buitenland. We gaan het vervoer en de opslag van producten nog veiliger maken. En niet in de laatste plaats willen we ook het werken in logistieke functies echt uitdagend houden.”

Samen met topsector Logistiek 

De Logistieke Alliantie werkt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de topsector Logistiek aan een samenhangende goederenvervoeraanpak. Die bestaat uit een goederenvervoeragenda, een topsector Logistiek-agenda en projecten die het bedrijfsleven zelf oppakt. Met het ‘ambitiedocument topsector Logistiek’, dat ook door voorzitter Aad Veenman aan de minister werd aangeboden, onderschrijven het ministerie van IenW, de topsector en de Logistieke Alliantie hun gezamenlijke aanpak van het logistieke systeem voor de komende jaren.