Infrastructuur: extra geld uit fonds voor onderhoud

‹ Terug naar overzicht

Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat zetten ruim € 2,6 miljard uit het Infrastructuurfonds apart om het onderhoud aan de wegen, het spoor en de waterwegen zeker te stellen.

De minister en staatssecretaris maakten op Prinsjesdag – afgelopen dinsdag – de eerste maatregelen bekend voor onderhoud en renovatie van de wegen, het spoor, bruggen, sluizen, tunnels en viaducten. Veel sluizen, bruggen, tunnels en spoorverbindingen gaan al 75 jaar mee en moeten worden opgeknapt. Met de toepassing van nieuwe technieken moet de infrastructuur duurzamer, betrouwbaarder en efficiënter in onderhoud worden.

Infrastructuur: ‘Basis op orde’

Van Nieuwenhuizen: “Het gaat goed met de Nederlandse economie. En dat merken we. Het wordt steeds drukker onderweg. Dit stelt heel hoge eisen aan onze infrastructuur. Ik wil de basis op orde zodat mensen zich veilig en snel kunnen verplaatsen. Een hardwerkend, succesvol land met een bloeiende economie verdient een sterk fundament.”

Wegen en stikstof

In 2020 wordt bijna € 3 miljard geïnvesteerd in aanleg en beheer en onderhoud van wegen. Van Nieuwenhuizen wil hiermee de groei van het autoverkeer en de zwaardere belasting van het goederentransport op de weg opvangen.

De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof heeft gevolgen voor een aantal wegprojecten die daarvoor in voorbereiding zijn. Een adviescollege onder voorzitterschap van oud-minister Remkes is door het kabinet gevraagd om met een voorstel voor oplossingen te komen. Dit najaar zal de minister de Tweede Kamer informeren over de gevolgen voor nieuwe projecten in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT).

Wegverbredingen

Aan huidige wegverbredingen wordt in 2020 volop doorgewerkt. Volgend jaar is de verbreding van de Gaasperdammerweg klaar. De 36,5 kilometer lange weg krijgt twee keer vijf rijstroken met een tunnel door stedelijk gebied en daarbovenop een groot stadspark. In 2020 start het laatste project van de grootschalige verbreding van de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere: de verbreding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht.

Voor extra rijstroken op de A15, tussen Papendrecht en Sliedrecht gaat in 2020 de schop de grond in. Ook zet de minister met een voorkeursbesluit een belangrijke stap voor de wegverbreding van de A2 tussen Deil en ’s-Hertogenbosch. In het oosten wordt het eerste stuk van de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo opengesteld: circa 30 kilometer snelweg tussen Twello en Rijssen krijgt er volgend jaar een rijstrook bij.

Fileaanpak korte termijn

Van Nieuwenhuizen heeft € 100 miljoen uitgetrokken voor maatregelen om de files op de korte termijn aan te pakken. Naast de inzet van bergers en weginspecteurs in de buurt van de drukke snelwegen wordt het geld onder meer besteed aan een nieuwe generatie verkeerslichten die ervoor zorgen dat het verkeer in de ochtend- en avondspits soepeler doorrijdt op de op- en afritten van de snelwegen. Er komen in 2020 34 van deze verkeersregelinstallaties, onder meer op de A12 bij Arnhem en Oosterbeek, de A30 bij Ede en de A50 bij Renkum. 

Ook neemt de minister maatregelen om te voorkomen dat te hoge vrachtwagens tunnels inrijden en daarmee schade aanrichten en files veroorzaken. Bij de Schipholtunnel komen binnenkort fotoborden waarop een vrachtwagenchauffeur een waarschuwingsbericht en een foto van zijn eigen wagen te zien krijgt als deze te hoog is voor de naderende tunnel. Zo kan hij tijdig een andere route nemen. In 2020 worden de fotoborden ook geplaatst bij de Coentunnel, waar regelmatig files ontstaan door vrachtwagens die te hoog zijn voor de tunnel.

Duurzaam vervoer

De komende jaren wordt werk gemaakt van de uitvoering van afspraken uit het Klimaatakkoord. Ons transport veroorzaakt een kwart van de CO2-uitstoot. Daarom neemt het kabinet tal van maatregelen om het vervoer te verduurzamen. De aanschaf van een elektrische (vracht)auto, die tijdens het rijden geen broeikasgassen uitstoot, wordt gestimuleerd. Dat geldt voor zowel particulieren als ondernemers, en nieuw of tweedehands. Om het laden van elektrische auto’s te vergemakkelijken, worden de komende jaren in totaal 1,8 miljoen laadpunten gebouwd, waaronder ‘slimme laadpunten’. Deze moeten de capaciteit van het stroomnetwerk verbeteren.

Spoor

Staatssecretaris Van Veldhoven steekt € 2,6 miljard in aanpassingen op en rond het spoor. Om de groei aan reizigers en goederen aan te kunnen, is het nodig om het spoor intensiever te gaan benutten. Het kabinet investeert in het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS, waarmee treinen veilig dichter op elkaar kunnen rijden. De komende jaren worden spoor en treinen voorzien van dit nieuwe, digitale systeem. Ook wordt het spoor de komende jaren klaargemaakt voor meer frequente treinen, zoals de populaire ‘tienminutentrein’ die nu al rijdt tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.

Lees de reactie van TLN-voorzitter Elisabeth Post.

Kijk voor meer informatie over Prinsjesdag op nieuwsienw.nl