Voor veel projecten levert het coronavirus alleen hinder en vertraging op. In Groningen heeft men andere ervaringen. Door de rust die inviel op de wegen en op het spoor zijn wegwerkzaamheden en de verbouwing van een station hier vlotter en met minder overlast uitgevoerd. Een goed overleg tussen allerlei partijen bleek eveneens een prima versneller.  "/>

Groningen voert infra-werkzaamheden soepel uit

‹ Terug naar overzicht

Voor veel projecten levert het coronavirus alleen hinder en vertraging op. In Groningen heeft men andere ervaringen. Door de rust die inviel op de wegen en op het spoor zijn wegwerkzaamheden en de verbouwing van een station hier vlotter en met minder overlast uitgevoerd. Een goed overleg tussen allerlei partijen bleek eveneens een prima versneller.

 

Om mobiliteit in goede banen te leiden, is een brede samenwerking gewenst tussen allerlei partijen die iets te maken hebben met mobiliteit. In Groningen is hiervoor Groningen Bereikbaar opgericht. Daarin werken bedrijfsleven, overheid en vele andere partners samen om de stad en regio zo goed mogelijk bereikbaar te maken en te houden. Een van de momenten waarop de partners elkaar spreken is tijdens een Captains Breakfast. 

Captains Breakfast

Wilko HuyinkTwee keer per jaar organiseert Groningen Bereikbaar een Captains Breakfast voor de directeuren en bestuurders van partnerbedrijven. Dat was altijd een fysiek ontbijt, maar door de corona-crisis werd er in april een ‘digitaal ontbijt’ van gemaakt. Een vrij uitgebreid treffen, met ruim 80 aanwezigen. Tijdens het meest recente ontbijt werden de gevolgen van de lock down in de strijd tegen Covid-19 goed zichtbaar. Bijvoorbeeld in de vorm van een minimaal verkeersaanbod. Die stilte bood kansen, vertelt Wilko Huyink, directeur van Groningen Bereikbaar. “Het is ons nu gelukt om een aantal projecten sneller uit te voeren. Bijvoorbeeld de werkzaamheden aan de ringweg van Groningen. Die werkzaamheden zijn opgedeeld in fases om de bereikbaarheid van de stad te garanderen. Deels zou er ’s avonds worden gewerkt, om de ring toch open te kunnen houden voor het verkeer. Door het flink verminderde verkeersaanbod lukte het om het verkeer door te laten gaan én de werkzaamheden uit te voeren.” 

Groningen Bereikbaar

De succesvolle stroomlijning van de werkzaamheden is voor een heel groot deel toe te schrijven aan ‘Groningen Bereikbaar’, onderstreept gedeputeerde Fleur Gräper. In haar portefeuille heeft zij onder meer de post mobiliteit en in die hoedanigheid is zij goed op de hoogte van wat speelt op het gebied van planning van werkzaamheden. “Door de corona-crisis is alles anders dan anders. Als overheid zijn wij ons bewust van onze rol als opdrachtgever en nog meer dan anders hebben wij nu samen met bijvoorbeeld aannemers gezocht naar mogelijkheden om het werk anders te organiseren.” 

Met dank aan het coronavirus

Fleur GraperDoor een aangepast planning konden ook de werkzaamheden aan de N360, de provinciale weg tussen de stad Groningen en Delfzijl soepel worden uitgevoerd. Aan deze weg zou op aansluitende wegdelen worden gewerkt, gedurende aparte periodes. Doordat over deze belangrijke verbindingsweg door de lockdown nu veel minder verkeer reed, durfde de provincie het aan om een groot deel van de weg gedurende een aantal dagen geheel af te sluiten, en al het werk achter elkaar af te ronden. “Dat leverde tijdwinst op, waarschijnlijk ook kwaliteitswinst omdat het asfalt nu in één keer kon worden gelegd. En voor de wegwerkers was het ook veiliger”, aldus Wilko Huyink. Fleur Gräper benadrukt hier ook de rol van communicatie met bewoners: “Rond de uitvoering van grote werkzaamheden is er over het algemeen veel communicatie met bewoners, omwonenden. Bij de werkzaamheden aan de N360 speelde dit aspect minder, omdat de weg buiten de woongebieden ligt. Daardoor was het geen probleem om de planning van de werkzaamheden te veranderen. Dat ligt op andere locaties lastiger, omdat daar door de corona-crisis meer mensen thuis zijn die hinder hebben van bouwactiviteiten.”

Knelpunten

Huyink laat er geen twijfel over bestaan dat het coronavirus sommige projecten wel degelijk heeft dwarsgezeten. “Op diverse projecten werken Poolse bouwvakkers. Door de grenssluiting konden die niet naar Nederland komen dus dat leverde bij de aannemers wel hinder op. Dat geldt ook voor sommige machines of materialen die uit het buitenland moesten komen. Zo weet ik van een project waar voor de afwerking tegels uit Italië zouden worden gebruikt. Maar met de totale lockdown daar, kwamen die tegels niet naar Nederland. Die klus is nu tijdelijk afgerond met ander materiaal.” Het coronavirus speelde ook een rol bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van project Groningen Spoorzone. Hier werd gewerkt aan de sporen en het station Groningen Europapark uitgebreid. Dat kon alleen maar gebeuren door enkele weken het treinverkeer op enkele belangrijke verbindingen stil te leggen en vervangende bussen in te zetten. “Doordat er nu ineens nauwelijks reizigers gebruik maakten van de trein, kon die grootschalige inzet van bussen achterwege blijven.”

Voordelen vasthouden

Geleidelijk aan neemt de verkeerdrukte al weer toe, ondanks het advies om alleen de weg op te gaan als dat strikt noodzakelijk is. Huyink hoopt dat mensen wel de voordelen hebben leren zien van het thuiswerken, en minder vaak te auto zullen pakken. “Uiteraard zal er meer worden gereden, maar als een deel van de mensen die vóór de lock down iedere ochtend in de file stonden nu kiest voor een ander reismoment of een telefonisch overleg, dan zijn we van veel fileproblemen af. Misschien kunnen sommige plannen voor nieuwe wegen dan worden uitgesteld en kan eerst vaart worden gemaakt met de aanpak van achterstallig onderhoud aan wegen en bruggen.” Gedeputeerde Fleur Gräper trapt bij deze wens heel licht op de rem: “Níeuwe projecten kunnen niet zonder meer naar voren worden gehaald. Voor de besluitvorming daarover bestaan procedures, en die zijn er niet voor niets. Maar wij kijken nu goed naar welke werkzaamheden wij op dit ogenblik in onze portefeuille hebben en wat wij op dit gebied kunnen doen, samen met de aannemers.” Fleur is blij met Groningen Bereikbaar die, door samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en andere partners, de mobiliteit in de provincie Groningen zo soepel mogelijk laat verlopen. Het levert veel op.