getreadyforbrexit.eu gelanceerd. Exporteurs, importeurs en hun logistieke dienstverleners zien hier in één oogopslag wat zij moeten doen om ook na de brexit snel hun lading van en naar het Verenigd Koninkrijk te vervoeren."/>

Get Ready for Brexit wil havenverkeer op gang houden

‹ Terug naar overzicht

De samenwerkende brancheorganisaties in de Nederlandse havens hebben samen met Portbase de campagnewebsite getreadyforbrexit.eu gelanceerd. Exporteurs, importeurs en hun logistieke dienstverleners zien hier in één oogopslag wat zij moeten doen om ook na de brexit snel hun lading van en naar het Verenigd Koninkrijk te vervoeren.

Getreadyforbrexit.eu richt zich op het informeren en activeren van partijen in de logistieke keten zoals importeurs, exporteurs, vervoerders en expediteurs. Per doelgroep is een ‘klantreis’ opgezet waarin stap voor stap getoond wordt welke actie er wanneer en door wie gedaan moet worden om ook na 29 maart 2019 snel via de Nederlandse havens te kunnen importeren of exporteren. De samenwerkende partijen roepen de logistieke keten op om mee te doen aan de gezamenlijke oplossing voor brexit in de Nederlandse havens. De uniforme aanpak zorgt voor een vlotte afhandeling van douaneformaliteiten die door de brexit ontstaan.

Een aanpak voor Nederlandse havens

Initiatiefnemers van Get Ready for Brexit zijn Portbase, havenondernemersorganisatie Deltalinqs, belangenorganisaties Fenex, evofenedex en Transport en Logistiek Nederland/Afto. Samen met de Nederlandse Douane, de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam, de ferryoperators en de shortseaterminals werken zij aan één Nederlandse ketenoplossing voor brexit in de Nederlandse havens die voldoet aan Europese wetgeving. De ingrediënten van deze aanpak voorzien in het 100 procent digitaal en geautomatiseerd afhandelen van douaneformaliteiten, met optimaal hergebruik van data. Alle informatie gaat de lading vooruit.

Zowel voor het shortsea- als het ferryverkeer ontstaat één ingang voor alle terminals. Op die manier wordt slim toezicht van de douane mogelijk, met minimale inbreuk op het proces. Na de brexit is het nog aantrekkelijker om juist via de Nederlandse havens van en naar het Verenigd Koninkrijk te vervoeren. Portbase-directeur Iwan van der Wolf: “Als nationaal port community system heeft Portbase een coördinerende rol in het maken van de benodigde onderlinge afspraken en het ontwikkelen van het vereiste IT-proces. Door alle deelnemende partijen is een centrale werkwijze omarmd. Wij kunnen echter niet achteroverleunen, want voor je het weet is het 29 maart. En dan moeten wij er klaar voor zijn.”

Een nieuwe werkelijkheid

De aanstaande brexit creëert voor de logistieke ketens tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk een nieuwe werkelijkheid. Wat de uitkomst van de politieke onderhandelingen ook is: bij elke vorm van brexit ontstaan in het shortsea- en het ferryverkeer douaneformaliteiten. In het geval van een zeer reële no-deal zelfs al direct na 29 maart 2019. Maar ook bij een zachte brexit zijn douaneformaliteiten – anders dan velen wellicht denken – in de nabije toekomst een vaststaand gegeven. “Door ons als logistieke keten hier nú gezamenlijk op voor te bereiden, kan alle lading ook na de brexit snel via de Nederlandse havens. Doen wij dat niet, dan staan wij na de brexit met elkaar stil”, aldus Steven Lak van havenondernemersvereniging Deltalinqs.

Onderlinge afhankelijkheid

Om de Nederlandse havenoplossing te laten werken, moet élke schakel in de logistieke keten meedoen en zich tijdig voorbereiden. Wanneer één partij verzaakt bij het tijdig voldoen van douaneformaliteiten, staat iedereen in de keten stil. Van exporteur, importeur, expediteur en douaneagent tot vervoerder, terminal, rederij, cargadoor en ferryoperator – iedere partij heeft een taak en verantwoordelijkheid. Wanneer iedereen tijdig actie onderneemt en de juiste (douane)informatie doorgeeft, reist ook na de brexit alle lading snel via de Nederlandse havens van en naar het Verenigd Koninkrijk. Directeur Bart Jan Koopman van evofenedex: “De internationale campagne is zo belangrijk. De vervoersketen loopt tot diep in het achterland. Ook verladers en vervoerders in bijvoorbeeld Polen en Duitsland moeten weten wat ze moeten doen om na de brexit zonder gedoe hun goederen snel via de Nederlandse havens van en naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen vervoeren.”