wet- en regelgeving houdt ondernemers veel meer bezig dan de brexit. Dit blijk uit de eindejaarsenquête van Beurtvaartadres."/>

Enquête Beurtvaartadres: ondernemers vol vertrouwen

‹ Terug naar overzicht

Transportondernemers geven het afgelopen jaar een 7,3. Het kabinet Rutte krijgt van hen een 5,9. Bijna twee derde zag in 2018 het aantal opdrachten stijgen. Digitale datadeling en elektrisch rijden zijn de belangrijkste innovaties voor 2019. Nieuwe wet- en regelgeving houdt ondernemers veel meer bezig dan de brexit. Dit blijk uit de eindejaarsenquête van Beurtvaartadres.

De Nederlandse ondernemers kijken redelijk tevreden terug op de prestaties van hun eigen bedrijf. Met een 7,3 geven ze een ruime voldoende. Ze geven vergelijkbare rapportcijfers aan de financiële prestaties en het versterken van de concurrentiepositie.

Bij verreweg de meeste ondernemers is het aantal opdrachten gelijk gebleven of zelfs gestegen. Minder zijn ze te spreken over het kabinetsbeleid, dat geven ze nog geen 6. Vooral de toegenomen regeldruk vindt ruim 60 procent een slechte ontwikkeling.

De sector in 2019

Ondernemers verwachten het komende jaar het meest van digitale datadeling en elektrisch rijden. Opvallend is dat de helft van de respondenten volgend jaar niet gaat investeren in duurzaamheid. Als dit wel gebeurt, is het vooral een bijeffect van de verdere digitalisering en datadeling.

Van digitalisering en datadeling wordt veel meer verwacht. En leidt tot meer efficiëntie, door betere samenwerking in de keten, meer veiligheid en efficiënter plannen. Ruim de helft van de bedrijven heeft geen tekort aan vakmensen. Als bedrijven wel nieuwe mensen nodig hebben, zetten ze vooral in op digitale oplossingen, actief personeel werven en extra belonen. Personeel uit het buitenland halen is geen optie.

Actuele branchethema’s

Volgens de enquêtedeelnemers zijn de grootste beperkingen voor 2019 fileproblematiek, geen plaatsvervanging van personeel (bijvoorbeeld bij ziekte), nieuwe wet- en regelgeving, werven en behouden van goed personeel en concurrentie uit het buitenland

Beslissingen van de politiek hebben vaak direct invloed op bedrijven in de transport en logistiek. Nieuwe wet- en regelgeving houdt de sector veel meer bezig dan de brexit en de nieuwe belastingplannen.

Een ander actueel thema is veiligheid van lading en personeel. Meer dan 60 procent maakt zich hier zorgen over. Dit willen ze vooral oplossen door betere samenwerking in de sector en met politie en justitie. De filedruk wordt dan weer meer als een ‘voldongen feit’ gezien, waar maar beperkt iets aan te doen is. Wel denkt een kwart dat het extra geld gaat kosten in 2019.

Technologie en digitalisering

Veel ondernemers wachten af wat betreft het omarmen van nieuwe digitale innovaties. Voor 2019 wordt het meest verwacht van de digitale vrachtbrief, e-facturering en realtime data delen en verwerken.

Brexit en internationaal zakendoen

De brexit is een ‘hot item’, maar lijkt in de sector een stuk minder te spelen. Slechts een derde verwacht echt hinder van de brexit te ondervinden, waarbij een overgrote meerderheid aangeeft voorlopig rustig af te wachten wat er gaat gebeuren. Maar één op de tien ondernemers geeft aan al goed voorbereid te zijn op de brexit.

Als grootst mogelijke brexitrisico’s worden nieuwe wet- en regelgeving, douaneformaliteiten en langere wachttijden bij de grens genoemd. Sowieso worden deze drie punten bij internationaal zakendoen als grootst mogelijke obstakels aangeduid.