Effectief werken aan duurzame inzetbaarheid doe je samen

‹ Terug naar overzicht

Waar moet goed personeel aan voldoen? En: eenmaal in huis, hoe zorg je dat medewerkers gezond en vitaal kunnen doorwerken? Een gesprek met Willem de Vries, directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek, over duurzame inzetbaarheid.

Ook in de transport en logistiek zullen mensen anno 2018 vele jaren langer moeten werken dan twintig jaar geleden. Dat vereist andere zorg voor de werknemer, en een heldere visie op duurzame inzetbaarheid. Sectorinstituut Transport en Logistiek biedt werkgevers én werknemers handvatten daarvoor. Directeur Willem De Vries: “Goed zorgen voor je huidige personeel is in een tijd van toenemende schaarste belangrijker dan ooit om succesvol te ondernemen. Duurzame inzetbaarheid is een hot topic voor ons. De inzetbaarheid wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals een goed preventie- en verzuimbeleid en natuurlijk aandacht voor gezondheid en leefstijl.
Wij bieden tal van trajecten aan om de medewerker zo vitaal mogelijk te houden. Ook besteden wij aandacht aan de vraag hoe je als werkgever in gesprek gaat met de mensen om ze zo lang mogelijk aan het werk te houden.”

Bewustwording

Volgens De Vries begint het allemaal met bewustwording. “Stap twee is pas actie ondernemen en stap drie is het nieuwe, gezonde patroon volhouden. Onze rol is dat we allereerst bedrijven ervan bewust maken dat er soms zaken moeten veranderen om mensen vitaal te krijgen én vervolgens te houden. We zorgen dat dit thema bij bedrijven op de agenda komt. Daarnaast gaan we ook met werknemers zelf in gesprek. Dat doen we uiteraard in vertrouwen en zonder tussenkomst van de werkgever. Hiervoor werken we met mensen en organisaties die zijn gespecialiseerd in dergelijke trajecten, waaronder coaches. Doel is uiteindelijk werknemers in beweging te krijgen. Letterlijk op het gebied van vitaliteit en veiligheid, maar ook figuurlijk door ze te stimuleren een nieuwe opleiding te volgen, zich verder te ontwikkelen.”

Vitaliteitschecks

Het gros van de werknemers in de logistieke sector is wel bewust bezig met hun gezondheid, stelt De Vries. “Voor een ander deel geldt dat ze zich achter de oren krabben als wij vragen: ‘kunt u uw werk over vijf of tien jaar nog volledig uitvoeren?’. Als ze inzien dat het antwoord daarop ‘nee’ is, weten ze ook dat er wat moet veranderen.”
Dat hoeft overigens niet altijd te betekenen dat er gewerkt moet worden aan de lichamelijke gezondheid, zegt de directeur van het Sectorinstituut. “Ook zaken als laaggeletterdheid of schuldenproblematiek hebben zijn weerslag op hoe iemand zijn werk doet en of iemand goed en langdurig kan blijven werken. Neem een probleem als laaggeletterdheid: daar kun je als werkgever veel aan doen. Maar ook de werknemer moet een stap zetten. Pas als werkgever en werknemer een goede relatie hebben, kun je over dit soort zaken in gesprek gaan.”
Omdat de gemiddelde bedrijfsgrootte rond de 25 medewerkers ligt, bestaat er bij de meeste bedrijven in de branche wel een intensieve relatie tussen werkgevers en werknemers, aldus De Vries. “Maar ondanks dat werkgever en werknemer elkaar kennen, valt het soms niet mee om met elkaar in gesprek te gaan over dit soort zaken. Wij als Sectorinstituut kunnen dat faciliteren: we hebben onder meer vitaliteitschecks en inzetbaarheidschecks, maar ook speciale toolboxen toegespitst op de sector rondom thema’s als veilige en gezonde werkplekken. We zijn aan het kijken of werknemers dat soort zaken in de toekomst zelf bij ons kunnen afnemen. Nu verloopt het eerste contact via de werkgever.”
Voor meer info zie stlwerkt.nl/inzetbaarheid.

Krapte

De transport- en logistieksector heeft te maken met een enorme krapte op de arbeidsmarkt als het gaat om vakbekwame chauffeurs. Naast het langdurig behouden van goed personeel, is het daarom zaak om te focussen op zij-instroom en doorstroom in de branche. Het Mobiliteitscentrum, dat onderdeel uitmaakt van Sectorinstituut Transport en Logistiek, bemiddelt van werk naar werk, maar doet ook veel om zij-instroom en doorstroom te bevorderen. Willem de Vries: “Goed personoeel moet gekwalificeerd zijn, gemotiveerd zijn en passen op de baan. Er moet een match zijn tussen je kwalificaties en wat er gevraagd wordt. Het Mobiliteitscentrum heeft een beeld van wat een bedrijf zoekt en wat het profiel is dat wordt aangeboden. Tegelijk hebben onze mensen van het Mobiliteitscentrum gesproken met de zij-instromer. Uiteindelijk moeten bedrijf en werknemer bij elkaar komen; wij bemiddelen daarin.”

Jaarplan

Het Sectorinstituut krijgt per jaar een budget en voert dan een jaarplan uit. “Dit jaar zetten we sterk in op duurzame inzetbaarheid. Dat doen we onder meer door het zorgdragen voor instroom van nieuwe leerlingen via BBL-trajecten en het bemiddelen van vakbewame chauffeurs.”
Aan het begin van het eerste kwartaal van 2018 ondervond dertig procent van beroepsgoederenvervoerders een belemmering door een tekort aan personeel. “Juist omdat er zoveel krapte op de arbeidsmarkt is, focussen we ook sterk op zij-instroom. We zijn net begonnen met een nieuw traject waarin we dit jaar 1500 mensen willen opleiden. Je merkt; we zijn voortdurend bezig om de branche te voorzien van vakbekwame mensen.”

Feiten en cijfers

Gezond zijn en blijven is iets waar de werknemer zelf verantwoordelijk is, maar ook werkgevers hebben een aandeel in gezonde en goed inzetbare werknemers Dit herkennen werkgevers, want zij geven (gemiddeld) aan dat 45 procent van de totale verantwoordelijkheid (voor het gezond blijven werken van de werknemer) de verantwoordelijkheid is van de werkgever. Dit blijkt uit de Arbeidsmarktrapportage 2017 van het Sectorinstituut Transport en Logistiek. Nog een aantal conclusies uit deze rapportage:
* Meer dan de helft van de werkgevers denkt dat al zijn werknemers gezond het pensioen halen; 25 procent antwoordt neutraal en 14 procent is het oneens met de stelling.
* Thema’s waar werknemers zelf aan willen werken zijn vooral leefstijl (dit gaat om bewegen/niet roken/niet te veel alcohol en gezonde voeding) en de ontwikkeling van hun loopbaan.
* 29 procent van de werknemers vindt dat hij of zijn onvoldoende begeleiding krijgt in de loopbaanontwikkeling.

De hoogste drie leeftijdscategorieën (45-55 jaar, 55-65 jaar en 65 jaar of ouder) zijn oververtegenwoordigd in de sector transport en logistiek.

(bron: sectormonitor Transport en Logistiek 2017)