Eerste containers verladen via Flevokust Haven

‹ Terug naar overzicht

Met het verladen van de eerste containers heeft CTU Flevokust begin deze maand de nieuwe overslaghaven bij Lelystad gedeeltelijk in gebruik genomen.

De komende maanden wordt er nog hard gewerkt om het haventerrein van vijf hectare af te maken. Dat zal naar verwachting medio 2018 het geval zijn.Tegelijkertijd wordt het binnendijkse havengebonden industrieterrein bouwrijp gemaakt. Flevokust Haven is een compleet nieuwe multimodale binnenhaven met overslagkade en een havengebonden binnendijks bedrijventerrein ten noorden van Lelystad.
Door de centrale ligging vlakbij de A6, de vaarroute Amsterdam-Lemmer, vliegveld Amsterdam Lelystad Airport en de aanwezigheid van het spoor kan de haven zich ontwikkelen tot een belangrijke schakel in logistieke activiteiten. Bovendien ligt de haven midden in een groot agrarisch productiegebied waarvoor binnenvaart een prima alternatief voor vervoer over de weg kan zijn. Vervoer over water is schoner en vermindert de filedruk. De haven is geschikt voor op- en overslag van containers, projectlading en stukgoed.
CTU bv, de containertak van de Theo Pouw Groep, heeft met het verladen van de eerste containers het eerste deel van Flevokust Haven in gebruik genomen. “Met de ingebruikname van het haventerrein zijn we weer een stap dichter bij een efficiënte ontsluiting van de regio Flevoland via het water”, aldus Etienne Morriën, directeur van CTU bv. “Als terminalexploitant zien wij goede kansen hier. Met deze nieuwe regionale haven kunnen we vervoerders volop flexibiliteit bieden en meer snelheid bij het laden en lossen.” (RW)