Een derde exporteurs: omzetdaling door brexit

‹ Terug naar overzicht

Met de brexit in het vooruitzicht neemt het pessimisme onder Nederlandse exporteurs toe. Drie op de tien ondernemers verwachten dat de omzet dit jaar gaat dalen, zo blijkt uit het onderzoek ‘Trends in Export’ van Atradius en evofenedex. Overigens beschouwt 63 procent van de exporteurs het Verenigd Koninkrijk nog steeds als belangrijke afzetmarkt.

In het onderzoek zetten ondernemers het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in de top 10 van verwachte omzetdalers. Voor zeven op de tien ondernemers is dat echter geen reden om de handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk te verbreken. “Die bedrijven zien kennelijk mogelijkheden om hun bestaande business overeind te houden, los van het pond of wat dan ook”, aldus evofenedex-directeur Bart Jan Koopman. “In bepaalde sectoren zien die bedrijven nog steeds mogelijkheden. Of die bedrijven hebben een lokale vestiging waarmee ze doorkunnen.” Toch zijn er nog steeds risico’s bij met name kleine ondernemers, stelt Koopman. “Mijn gevoel is dat ze de brexit en de impact nog steeds onderschatten.”

Daling pond

Bedrijven ondervinden nu al last van de brexit doordat de waarde van het Britse pond daalt, aldus Koopman. “Als die daling doorzet, iets wat we de afgelopen periode hebben gezien, is alles wat je factureert in ponden minder waard in euro’s. Daarnaast komt door die waardedaling de koopkracht van de Britten steeds verder onder druk te staan.” Het afdekken van het valutarisico kan helpen, maar uit het onderzoek blijkt dat slechts de helft van de bedrijven die facturen in ponden verzenden dat doet.

Noors model

Als de ondernemers wordt gevraagd naar welk handelsakkoord tussen de Europese Unie en Verenigd Koninkrijk hun voorkeur uitgaat, geven twee op de vijf het Noorse model op als favoriet. Noorwegen is geen lid van de EU, maar wel van de Europese Economische Ruimte (EER), net als IJsland en Liechtenstein. De EER valt onder de interne markt van de EU waar een vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal geldt. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk nog steeds gebonden is aan Europese regelgeving op het gebied van werkgelegenheid, consumentenbescherming, milieu en mededinging. Daarnaast blijft ook het vrij verkeer van personen van kracht. Ruim een kwart van de ondernemers geeft de voorkeur aan een ‘zachte brexit’ en ziet het liefst dat het Verenigd Koninkrijk binnen de douane-unie blijft. Eén op tien bedrijven vindt een harde brexit de beste optie.

Kijk HIER voor meer informatie.