Drempelloos data delen met iShare

‹ Terug naar overzicht

Dat het delen van logistieke data grote voordelen brengt, daarover is iedereen het in de sector wel eens. Toch gebeurt dit nog in beperkte mate. Dat heeft alles te maken met de hoge drempels waarmee bedrijven worden geconfronteerd als zij data willen delen. iShare neemt die obstakels weg. Dit uniforme afsprakenstelsel is sinds eind maart beschikbaar voor alle partijen in de logistiek.

Met iShare kan iedereen met iedereen in de logistiek op een simpele en gecontroleerde manier veilig data delen. Ook met tot nu toe voor hen onbekende partijen verderop in de logistieke keten. De gebruikers behouden daarbij de volledige controle over hun data en bepalen zelf óf en met wie zij welke informatie delen. Het afsprakenstelsel werd 29 maart officieel gelanceerd op het jaarcongres van de Topsector Logistiek in Eindhoven. Vanaf die datum kunnen alle bedrijven en organisaties die actief zijn in de logistiek iShare in gebruik nemen.

Het afsprakenstelsel is een project van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP), dat deel uitmaakt van de Topsector Logistiek. In juli 2016 kreeg consultancybedrijf Innopay van het NLIP de opdracht om samen met de sector een standaard te ontwikkelen die het delen van data aan de hand van uniforme identificatie en autorisatie faciliteert. “iShare kwam tot stand door middel van co-creatie”, vertelt iShare-projectmanager Mariane ter Veen. “Samen met 22 bedrijven en organisaties hebben we het afsprakenstelsel ontwikkeld, in de praktijk beproefd en verder verfijnd. Nu is het ‘live’ en voor iedereen beschikbaar en toepasbaar; publieke en private partijen, grote en kleine ondernemingen en alle modaliteiten. De standaard zal samenwerking binnen de keten verder aanjagen en bestaande initiatieven van digitale gegevensuitwisseling opschalen en versnellen en zo de positie van Nederland als logistieke topspeler versterken.”

Door Erik Stroosma.

[Lees hele artikel in T&L 7-2108]