Coronacrisis: ’Sector herstelt zich pas volledig in 2022'

‹ Terug naar overzicht

ABN Amro verwacht de sector transport en logistiek pas in 2021 weer groeit (+2,5 procent). Het zal nog tot 2022 duren voordat de sector volledig is hersteld van de coronacrisis.

De sector Transport en Logistiek komt weer op adem na de lockdowns in China en Europa. Het aantal bedrijven dat van maart tot en met juli minstens 20 procent minder omzet heeft geboekt, is waarschijnlijk beperkt. Het lijkt erop dat veel bedrijven de schade te hoog hebben ingeschat of uit voorzorg NOW-steun hebben aangevraagd. 

Tweede ronde schade coronacrisis

De schade lijkt op het eerste gezicht mee te vallen. Toch blijft een volledig herstel uit, mede omdat tweederonde-effecten – een hogere werkloosheid en een toename van faillissementen – in het vierde kwartaal een extra rem op de economie zullen zijn. Zo verwacht ABN Amro dat de volumes in 2020 met 5,5 procent krimpen. Door de dalende vraag staan in de meeste segmenten ook de prijzen onder druk, waardoor de omzet nog verder zal dalen.

Gevolgen stikstofcrisis 

De meeste landen in Europa worden door de coronacrisis harder geraakt dan Nederland. Hierdoor staat vooral het internationale transport onder druk, zoals in de zeevaart (-9 procent), op het spoor (-10 procent) en in de luchtvracht (-10 procent). Tot nu toe hebben de binnenvaart en het wegvervoer relatief weinig last gehad van de crisis. Door de stikstofcrisis zullen zij echter later dit jaar waarschijnlijk te maken krijgen met een lagere bouwproductie, waardoor transportvolumes zullen dalen. 

Alleen bij postbezorgers en koeriers (+5 procent) groeiden de volumes, mede doordat veel consumenten de winkelstraten meden. Zo kreeg de pakkettenmarkt door onlineshoppende consumenten een enorme piek te verwerken.

Verduurzaming sector

Op termijn zijn de vooruitzichten gunstig en ligt herstel in het verschiet. Ook liggen er kansen om de sector verder te verduurzamen. Europese regelgeving kan hierbij volgens ABN Amro als vliegwiel fungeren. Zo heeft de Europese Raad vorige maand de ambitie uitgesproken strengere wetgeving in te voeren voor de zee- en de luchtvaart. Bovendien stelt de Europese Unie een noodfonds beschikbaar ter waarde van € 750 miljard om de economie te stimuleren en haar klimaatambities te realiseren. “In het akkoord is afgesproken dat van dit bedrag 30 procent moet worden besteed aan ‘klimaatactie’”, vertelt Albert Jan Swart, sectoreconoom Transport en Logistiek bij ABN Amro. “Dit betekent onder meer dat transportbedrijven op termijn schonere brandstoffen moeten gebruiken en moeten investeren in schonere schepen en vliegtuigen.”

Subsidies

Om dit mogelijk te maken komen vermoedelijk subsidies beschikbaar voor transportbedrijven, zowel in de zee- en luchtvaart als in het wegtransport en de binnenvaart, aldus Swart. “Het pakket biedt hiermee een sterke financiële prikkel om te investeren in de ontwikkeling van meer duurzame transportmiddelen. Zo kan de verduurzaming van de transportsector in een stroomversnelling komen.”

Eerder pleitte Transport en Logistiek Nederland er al voor om de sector in het Europees herstelfonds mee te nemen, zodat vergroening van bedrijven daadwerkelijk van de grond komt.

Lees hier volledige rapport van ABN Amro.