De digitalisering en robotisering manifesteren zich steeds meer in magazijnen bij logistieke dienstverleners. De technologie kan de vergrijzing van de magazijnmedewerkers helpen opvangen, terwijl het menselijk kapitaal onmisbaar blijft. Wat zijn de gevolgen voor het werk en de benodigde competenties van magazijnmedewerkers? En hoe kunnen bedrijven bij robotiseren vroegtijdig rekening houden met de gevolgen voor de medewerkers? "/>

Bijscholing in digitalisering en robotisering nodig

‹ Terug naar overzicht

De digitalisering en robotisering manifesteren zich steeds meer in magazijnen bij logistieke dienstverleners. De technologie kan de vergrijzing van de magazijnmedewerkers helpen opvangen, terwijl het menselijk kapitaal onmisbaar blijft. Wat zijn de gevolgen voor het werk en de benodigde competenties van magazijnmedewerkers? En hoe kunnen bedrijven bij robotiseren vroegtijdig rekening houden met de gevolgen voor de medewerkers? 

Steeds vaker zetten managers robots in magazijnen in naast de medewerkers. Denk aan automated guided vehicles (AGV’s) die tussen orderpickers bewegen. Of flexibele robots (cobots) die naast medewerkers worden ingezet om pallets te beladen of in te pakken. Wat dit doet met de werkbelasting van magazijnmedewerkers en de aantrekkelijkheid van hun functie wordt echter niet zo zeer beïnvloed door de robot zelf, maar meer door keuzes van het management. Dit is één van de inzichten van recent onderzoek in opdracht van TKI Dinalog naar de inzet van robots in magazijnen en de gevolgen hiervan voor medewerkers.

Leidinggevenden bepalen effecten

roadmapUit het onderzoek blijkt dat flexibele robots die repeterende taken wegnemen niet automatisch leiden tot beter werk voor de magazijnmedewerker. Waar taken worden overgenomen, krijgt de medewerker er nieuwe taken bij. Deze taakverschuiving wordt bepaald door leidinggevenden. Zij bepalen dus in hoge mate de effecten van cobots op medewerkers. Goods-to-person (G2P) systemen blijken zowel kansen als bedreigingen voor medewerkers met zich mee te kunnen brengen. Daarom is het zaak deze vroegtijdig te onderkennen. Voor bedrijven is een leidraad (https://form.logistiek.nl/roadmap-robotics-warehousing)  ontwikkeld die per stap in de robotisering van magazijnprocessen antwoord geeft op de vraag hoe rekening te houden met menselijk kapitaal bij de toepassing van robotisering.

Orderpicken door robot en mens

De onderzoekers deden ook experimenten met orderpicking waarbij de medewerker of de pick-support AGV de leiding heeft. Hieruit blijkt het verschil tussen deze strategieën in performance en gedrag. Deze inzichten kunnen bedrijven gebruiken bij het ontwerpen en optimaliseren van pickstrategieën.

Affiniteit met techniek ontbreekt

Een andere constatering in het onderzoek is dat veel werkenden in de logistieke sector weinig affiniteit met techniek hebben. Maar die is wél nodig om met de steeds complexere omgeving mee te groeien. IT en supplychain zijn tegenwoordig nauw verweven en er is behoefte aan mensen die op beide vlakken vaardig zijn. Met de ontwikkeling van de nieuwe minor ‘Business, Logistics & Robotics’ speelt Fontys Hogescholen hierop in.

Nieuwe initiatieven

Het onderzoek is uitgevoerd door TNO, Erasmus University Rotterdam en Fontys Hogescholen. Naast deze kennisinstellingen zijn Smart Robotics, Robot Academie, Probotics, Stichting Logistica en Kennis DC Logistiek partner van het consortium. Mede door dit project ontstaan bij diverse consortiumpartners ideeën voor nieuwe producten en projecten. Een voorbeeld is het vervolgproject Sharehouse en een idee dat AGV’s een bijdrage kunnen leveren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te kunnen zetten met behulp van een orderpickrobot en hier een prototype voor te ontwikkelen. Het volledige rapport is hier te vinden.

Sharehouse van start

Onlangs is bekend geworden dat Sharehouse, het lab voor warehouse-innovaties, van start is gegaan bij het STC MBO-college in Rotterdam. Liefst 24 partners uit de wetenschap, het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid hebben zich officieel aangesloten bij het Living Lab Sharehouse. Binnen het lab kunnen studenten, onderzoekers en bedrijven warehouse-innovaties testen en doorontwikkelen. Hiervoor is door NWO € 2 miljoen toegekend. Daarnaast hebben verschillende organisaties € 1 miljoen geïnvesteerd.

Innovaties op het gebied van automatisering, robotisering en data-driven oplossingen worden in steeds grotere mate beschikbaar binnen warehouses. Toch zien we in de praktijk niet veel innovaties terug. Technologische veranderingen vereisen niet alleen technologische kennis, maar ook kennis over veranderprocessen, veiligheid en nieuwe benodigde vaardigheden van werknemers en leidinggevenden. De missie van Sharehouse is om met mensgericht, experimenteel onderzoek in het Sharehouse Living Lab technologische innovaties beter in de praktijk te brengen. 

Innovaties testen

In het Living Lab gaan TNO en partners met studenten en scholieren onderzoek doen naar het gebruik van diverse warehouse technologieën, zoals Automated Guided Vehicles, Exoskeletten, forklift simulators en VR/AR wearables. Specifiek wordt gekeken naar de impact van deze technologieën op mens en werk. Zo vindt er onderzoek plaats naar ethische en veiligheidsaspecten rondom de inzet van deze technologieën. Verder wordt sociaal-innovatieve kennis ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen in hun technologische transities. Ook wordt onderzocht hoe opleidingen en arbeidsmarkt binnen de logistiek beter op elkaar kunnen aansluiten. Daarnaast gebruikt STC het lab voor vernieuwende onderwijsvormen en dient het als test- en demonstratie lab voor bedrijven uit de regio. Sharehouse is op zoek naar leveranciers die technologie willen laten testen, bedrijven die willen innoveren en onderzoeksinstellingen die onderzoek naar innovaties in warehousing willen doen. 

Sharehouse maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Duurzame Living Labs dat medegefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) en de Topsector Logistiek (via TKI Dinalog).Als u meer wilt weten over Sharehouse, of interesse hebt  om samen te werken, neem dan contact op met Paul Preenen, programmaleider van Sharehouse, via mail info@sharehouselab.nl