Tekst: Erik Stroosma Beeld: Havenbedrijf Moerdijk "/>

Aanleg Logistiek Park Moerdijk: havenbedrijf wil plankgas geven

‹ Terug naar overzicht

Na elf jaar ‘stationair draaien’ door juridisch getouwtrek ligt de focus nu op ‘plankgas’ voor Logistiek Park Moerdijk. Althans, bij Havenbedrijf Moerdijk. De belangstelling voor de kavels is groot en daarom wil de havenbeheerder voor de aanleg doorschakelen naar de hoogste versnelling. 

Tekst: Erik Stroosma
Beeld: Havenbedrijf Moerdijk 

Een artist’s impression van Logistiek Park Moerdijk. Dit bedrijventerrein wordt komende jaren aangelegd in de ‘oksel’ van de A16 en A17.

Een ‘behoorlijke’ fles champagne ging 30 september open bij Port of Moerdijk, laat havenbedrijfdirecteur Ferdinand van den Oever weten. Op die, volgens hem ‘historische dag’, deed de Raad van State uitspraak over de aanvullende stikstofmaatregelen die de provincie Noord-Brabant genomen had om de aanleg, de bouw en het gebruik van Logistiek Park Moerdijk (LPM) mogelijk te maken. Met de constatering van dit hoogste Nederlandse rechtsorgaan dat die maatregelen adequaat waren, kwam een einde aan elf jaar juridisch gesteggel over de komst van dit bedrijventerrein. Het 142 hectare grote, aardgasvrije logistiekpark komt in de ‘oksel’ van de A16 en A17, net onder knooppunt Klaverpolder, en is een project van de rijksoverheid, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk en Port of Moerdijk. 

Dc’s op Logistiek Park Moerdijk

man voor kaart van europa met port of moerdijk als centraal punt

Ferdinand van den Oever: “Onze positie als multimodaal knooppunt willen we verder uitbouwen.”

Van de vier genoemde partijen is Port of Moerdijk de ontwikkelende partij, vertelt Van den Oever. “Wij onderhandelen onder meer met bedrijven die zich op LPM willen vestigen en daaraan is geen gebrek. Met verschillende serieuze gegadigden (waaronder hoogstwaarschijnlijk logistiek dienstverlener DSV, red.) zijn we in gesprek. Daarbij gaat het om grootschalige logistiek, internationaal opererende bedrijven die hier bijvoorbeeld een Europees of op de Benelux gericht distributiecentrum willen openen. Projecten met een grondbeslag van tussen de 15 en 42 hectare en warehouses van 200.000 m2 en meer.” 

Value added logistics 

In die XXL-warehouses zouden naast opslag en distributie ook activiteiten als assemblage- en montagewerkzaamheden moeten gaan plaatsvinden. Value added logistics, daar is LPM volgens de initiatiefnemers met name voor bedoeld. “Volgens het bestemmingsplan moet het logistiekpark in vier fases worden aangelegd”, zegt Van den Oever. “En dat over een periode van vijftien jaar. Maar met de plannen van de partijen waarmee wij nu in gesprek zijn, kunnen we al drie fases invullen. Voor het einde van het jaar verwacht ik dat dit eveneens het geval zal zijn voor fase vier. Daarom willen we de aanleg heel graag versnellen. Met de provincie en de gemeente zijn we in gesprek om te bekijken op welke wijze we het plan kunnen aanpassen zonder daarbij het publieke programma van eisen, zoals de landschappelijke inpassingen, te wijzigen. Inmiddels maken we fase één bouwrijp. De verwachting is dat de bouw komend voorjaar begint en het eerste warehouse in 2022 in gebruik wordt genomen. Als alle fases gereed zijn, werken er naar schatting minimaal 2.500 mensen op LPM.” 

Interne baan 

Port of Moerdijk zet dus in op versnelde aanleg van het logistiekpark. Dat daar de nodige haken en ogen aan zitten, realiseert Van den Oever zich maar al te goed. En niet alleen procedureel. “De consequentie is dat allerlei werkzaamheden, die gekoppeld zijn aan de komst van LPM, eveneens naar voren moeten worden gehaald. Waaronder het aanleggen van ontsluitingswegen, het uitvoeren van het publieke programma van eisen – zoals het planten van bomen –, de bouw van een interne baan voor de verbinding met het bestaande haven- en industriegebied, enzovoorts. Daarvoor zijn we medeafhankelijk van andere partijen. De aanleg van die ‘dedicated connection’ voor vrachtwagens en terminaltrekkers staat bijvoorbeeld gepland voor fase twee. Daar moet een viaduct voor komen over de A17. Dat is een klus voor Rijkswaterstaat. Met hen zullen we om de tafel moeten om dat eerder op de planning te krijgen.” 

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Kaart met cijfers die de mogelijke locaties aangeven voor bewaakte truckparkings in de gemeente Moerdijk.

Die interne baan is volgens Van den Oever een essentieel onderdeel van het LPM-project. “Onze positie als multimodaal knooppunt willen we verder uitbouwen. Daarom willen we voor het logistiekpark partijen aantrekken die voor dikke goederenstromen zorgen die voor een deel per spoor of barge gaan of via een van onze shortseaverbindingen.” 

Bewaakte truckparkings 

Ondanks die modal shift-ambitie zal het transport over de weg met de komst van LPM zonder twijfel toenemen in de gemeente Moerdijk. En daarmee ook de behoefte aan parkeerfaciliteiten voor vrachtwagens. Daaraan is al een groot gebrek. Om dat op te lossen, tekenden ruim twee jaar geleden verschillende partijen, waaronder Port of Moerdijk en TLN, de intentieovereenkomst ‘Vrachtwagenparkeren in West-Brabant’. Het doel van die samenwerking is het uitbreiden van de parkeer- en verblijfsvoorzieningen voor vrachtwagens en hun chauffeurs in de gemeente Moerdijk, het creëren van meer beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen ten westen van de A16 en inspelen op het extra vrachtverkeer door de komst van LPM. In totaal zouden er tussen de driehonderd en vijfhonderd bewaakte parkeerplekken met faciliteiten voor chauffeurs bij moeten komen. Een projectgroep verkende de mogelijkheden en stelde een top 5 met locaties samen. Het college van B en W van Moerdijk bracht dit terug naar vier, die allemaal grenzen aan Logistiek Park Moerdijk en uitbreidingen zijn van reeds bestaande faciliteiten bij De Gouden Leeuw in Zevenbergschen Hoek en Kanters Restaurant in Moerdijk. De planning van B en W is om in het eerste kwartaal van 2021 een voorstel met de definitieve locatie(s) voor te leggen aan de gemeenteraad. Ferdinand van den Oever verwacht dat binnen anderhalf jaar in ieder geval één nieuwe bewaakte truckparking in bedrijf is in Moerdijk.