Logistieke professionals konden zich op 9, 10 en 11 september laten inspireren door de vele mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid, ketenregie en datagedreven logistiek tijdens het Topsector Logistiek Congres. Online dit keer. Meteen al tijdens de interactieve openingssessie kondigde boegbeeld Aad Veenman van de Topsector Logistiek de opening aan van de Kennisbank van Topsector Logistiek."/>

Aad Veenman kondigt Kennisbank Topsector Logistiek aan

‹ Terug naar overzicht

Logistieke professionals konden zich op 9, 10 en 11 september laten inspireren door de vele mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid, ketenregie en datagedreven logistiek tijdens het Topsector Logistiek Congres. Online dit keer. Meteen al tijdens de interactieve openingssessie kondigde boegbeeld Aad Veenman van de Topsector Logistiek de opening aan van de Kennisbank van Topsector Logistiek.

De drie congresdagen stonden achtereenvolgens in het teken van datagedreven logistiek, duurzame logistiek en ketenregie. Het congres opende op 9 september met een interactieve talkshow gepresenteerd door Joost Hoebink met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) als tafeldame. Zij spraken met Aad Veenman en verschillende experts over hoe de Nederlandse logistiek haar sterke concurrentiepositie op een duurzame wijze kan behouden. Specifiek werd ingezoomd op innovaties op het gebied van datagedreven logistiek. 

Thuiswerken

Maar allereerst kwam het gesprek natuurlijk op corona, thuiswerken en daardoor veel minder files. Als het aan Van Nieuwenhuizen ligt, “komen er ook voor op de lange termijn afspraken met werkgevers om mensen thuis te laten werken of later te laten beginnen, zodat de echte spitsfiles weg blijven.” Daarvoor is volgens de minister 15 procent minder auto’s op de weg, zoals ook nu het geval, al voldoende. Ook stond Van Nieuwenhuizen stil bij het wisselende beeld in de sector voor wat betreft de gevolgen van corona. “Waar de vervoerder van fitnessapparatuur zijn omzet met 20 procent zag stijgen, zo slecht ging het met de sierteelt en vervoerders die de horeca beleveren.” Veenman vulde aan dat grote expediteurs zeker een kwart van hun bedrijfsresultaat kwijt waren. Van Nieuwenhuizen benadrukte nog maar eens het belang om de bouw, die vaak later geraakt wordt door een crisis als deze, te steunen door bouwprojecten naar voren te halen. 

Doorpakken

Voor wat betreft de projecten van de Topsector Logistiek in de periode 2012-2020 geeft Van Nieuwenhuizen aan dat ze hoopt dat deze projecten de komende periode worden opgeschaald. Dit mede door de kennis en ervaring die is opgedaan in de afgelopen periode. Ze benadrukt dat daarbij niet alleen de best practises, maar ook de worst practises van belang zijn. “Van fouten leer je immers.” Veenman pleit voor ruimte voor goederenvervoer de komende periode met daarbij het streven naar een concurrerende, veilige en emissieloze logistiek in 2050. Ook maakte Veenman bekend dat de Kennisbank van Topsector Logistiek die dag geopend was. Een Kennisbank waarin alle projecten uitgebreid worden belicht en online kunnen worden bekeken. De aangeschoven experts benadrukten het belang van en het inzetten op een circulaire economie, beleid continuïteit en digitalisering. Over dat laatste onderwerp ging het ook in de andere sessie tijdens de eerste congresdag. 

Connected Transport Corridors

Zo verzorgde Janneke Nijsing, corridormanager voor Amsterdam Westkant,  een presentatie over ´Connected Transport Corridors´. Vervoerders en overheden staan voor een grote uitdaging de komende jaren: door de woonopgave en geplande wegwerkzaamheden worden de huidige verkeersknelpunten nog zwaarder belast. Hoe zorgen we dat transport in en tussen steden veiliger en duurzamer wordt? Nijsing presenteerde in deze talk een oplossingsrichting: de Connected Transport Corridors. Een samenwerkingsverband tussen Rijk, regio’s en marktpartijen om door middel van digitalisering de logistiek duurzamer, veiliger en efficiënter te laten verlopen. Onder de aanpak valt onder meer het aanvragen van prioriteit bij iVRI’s ofwel intelligente verkeersregelinstallaties, het ontsluiten van overheidsdata voor efficiënte planning en routering en het in-truck brengen van signalering en snelheidsadviezen. Dit om bij te dragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid en het rijcomfort van chauffeurs.

Contactloos transport

Een van de middagsessies ging over ´Contactloos transport in tijden van Corona´. Digitale standaarden zoals de eCMR bieden volgens de theorie prachtige mogelijkheden voor efficiënt transport. Iedereen lijkt het te willen. Er wordt al jaren aan getrokken, koplopers werken ermee en er zijn eindeloos veel pilots en proeven gedaan. Maar in de praktijk blijken de hobbels nog altijd zo groot te zijn, dat de echte doorbraak uit blijft. Zelfs in deze Corona-tijd, waarin we onnodig contact moeten vermijden en iedereen ervan doordrongen is dat de logistiek een potentiële verspreidingshaard is. Wat zijn die hobbels en hoe kunnen we de urgentie van deze tijd gebruiken om deze te doorbreken? Op deze en andere vragen probeerden  Sjoerd Boot (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Annelies Geldhof (Middlegate Benelux NV) en Math Heetkamp (Scheuten Glas) antwoord te geven. Belangrijkste conclusies van de twee voorlopers op ECMR-gebied zijn: een goede voorbereiding met de betrokken klanten, toeleveranciers en medewerkers is erg belangrijk, medewerkers moet je trainen trainen en de voordelen laten zien, duidelijk zijn in wat je wilt en welke data je nodig hebt en dat goed communiceren naar alle betrokken partijen. Volgens Boot levert het werken met ECMR 13 euro per ECMR op. “Om ermee te werken is wel vertrouwen in de keten nodig. Ook is het belangrijk dat de ECMR-code geratificeerd wordt in de landen om ons heen, zodat vervoerders hiermee kunnen werken in hun werkgebied binnen en buiten Nederland, veelal binnen een straal van circa 500 kilometer. Je wilt als vervoerder immers niet met twee systemen hoeven te werken. We zijn daar als ministerie druk mee bezig in Brussel.¨”

Interactief  

Ook de andere twee congresdagen startten met een korte talkshow, waarin Hoebink samen met logistieke experts het thema van de dag belichtte aan de hand van spraakmakende innovaties en toekomstige ontwikkelingen. Na de talkshows konden deelnemers tijdens drie rondes kiezen uit in totaal negen verschillende interactieve sessies per thema. Een greep uit het aanbod: Datagedreven logistieke sturing in de voedsellogistiek, Transitie naar elektrisch vrachtvervoer: feiten en fabels over betaalbaarheid, Digitale serious game Bouwlogistiek@Work. Tussen de veelal interactieve online sessies door was het mogelijk om verder te praten met collega’s uit het werkveld in de online netwerkomgeving.