Investeringen infrastructuur kabinet: TLN zet er vraagtekens bij

‹ Terug naar overzicht

Het kabinet kiest deze Prinsjesdag voor een begroting die in het teken staat van het stimuleren van de economie. Met een derde steunpakket, een Nationaal Groeifonds, belastingverlaging en investeringen in het naar voren halen van onderhoud in de infrastructuur wil het kabinet de economische crisis te lijf gaan. Maar dat is niet genoeg om Nederland uit de crisis te helpen, concludeert Transport en Logistiek Nederland (TLN).

De begroting voor de aanleg en onderhoud van weginfrastructuur stelt TLN teleur. Het grootste deel van het budget dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar voren haalt is bestemd voor het spoor. TLN ziet liever dat er ook meer budget wordt vrijgemaakt om achterstallig onderhoud van bruggen en viaducten aan te pakken. Transportondernemers krijgen namelijk steeds vaker te maken met wegafsluitingen vanwege achterstallig onderhoud. 

Extra investeringen

Daarnaast hamert TLN op extra investeringen in een aantal belangrijke transportroutes waaronder de A1, A12, A15, A58 en A67. Die zijn volgens de ondernemersorganisatie nodig om de positie van Nederland als toegangspoort van Europa veilig te stellen en bij te dragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland als handelsland.  

Stikstofprobleem

Los van het benodigde extra budget voor infrastructuur moet het kabinet het probleem van de stikstof snel oplossen, brengt TLN een ander heikel punt nogmaals onder de aandacht. Het is volgens de brancheorganisatie met deze begroting onduidelijk of de aangekondigde maatregelen op tijd de vereiste stikstofruimte opleveren. “Die ruimte is hard nodig om te kunnen investeren in de bouw en weginfrastructuur. Als er te weinig stikstofruimte vrijkomt, staat economisch herstel in de weg.”