€ 4 miljoen voor aanleg truckparkeerplaatsen

‹ Terug naar overzicht

Nederland krijgt dit jaar € 4 miljoen subsidie uit Brussel voor truckparkeerplaatsen in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg.

Daarnaast krijgt Nederland € 10 miljoen om de overslag van goederen in de binnenvaart en op het spoor te verbeteren. Voor de bouw van 75.000 fietsparkeerplekken in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is € 3 miljoen aan Europees geld beschikbaar gesteld.

Subsidies uit TEN-T

De subsidies komen uit het Europese programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Dit programma heeft als doel om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land, water en door de lucht te komen. De projecten zijn door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorgedragen. In totaal krijgen elf projecten waar Nederlandse partijen bij betrokken zijn een subsidie van bij elkaar € 69 miljoen. Hiervan gaat € 23 miljoen rechtstreeks naar Nederland. Vandaag gingen de Europese lidstaten akkoord met het voorgenomen besluit rondom de subsidieverdeling van de Europese Commissie.

Truckparkeerplaatsen

Het ministerie heeft met de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg € 4 miljoen in de wacht gesleept voor beveiligde private truckparkings in de omgeving van de belangrijke snelwegen voor transport van en naar de haven Rotterdam. In totaal komen er achthonderd parkeerplekken voor langparkeren bij op al bestaande truckparkeerplaatsen in Rotterdam, Asten en Venlo en op de nieuwe truckparking de Kilt bij Dordrecht. Een onderdeel van het project is dat de parkeerplaatsen worden aangesloten op een systeem dat digitaal realtime inzicht geeft in beschikbare plekken op de private truckparkings. Daarnaast krijgt Havenbedrijf North Sea Ports € 800.000 voor een beveiligde truckparking voor 250 trucks bij Borsele.

Rotterdamse haven

Minister Van Nieuwenhuizen is blij met de bijdrage van de Europese Commissie: “We hebben in de buurt van onze grote transportcorridors van en naar de Rotterdamse haven veel behoefte aan extra plaatsen op beveiligde truckparkings met voorzieningen. We ontlasten daarmee de overvolle verzorgingsplaatsen direct aan de snelwegen die alleen bedoeld zijn om kort te parkeren. Het helpt ook om de problemen aan te pakken met vrachtwagens die nu op de vluchtstrook langs de snelweg worden geparkeerd.”

Goederen

De terminal van Rotterdam World Gateway, het Rail Service Center aan de Eemhaven en Havenbedrijf Moerdijk krijgen samen zo’n € 10 miljoen om de overslag van goederen naar binnenvaart en spoor te verbeteren. Met het geld worden onder meer twee containerkranen gebouwd.

Daarnaast worden de faciliteiten voor overslag tussen weg en spoor verbeterd: vorig jaar maakte Van Nieuwenhuizen al bekend dat zij zich in zou zetten om de spoorgoederensector verder te versterken, onder meer door het werven van Europese subsidies.