Vijf redenen waarom een planner onmisbaar blijft

‹ Terug naar overzicht

Maakt een ritplanningssysteem een planner overbodig? Nee. Het is juist de kennis en ervaring van de planner in combinatie met de rekenkundige precisie van slimme algoritmes die een optimale ritplanning oplevert.

Iedereen kent inmiddels de bangmakende verhalen dat onze banen verdwijnen door digitalisering en robotisering. Dat geldt niet voor transportplanners. Natuurlijk worden ritplanningssystemen voortdurend verder doorontwikkeld en zal het gehalte aan kunstmatige intelligentie toenemen. Maar transportplanners blijven onmisbaar.

Kennis en ervaring

Een ritplanningssysteem bevat geavanceerde algoritmes waarmee op basis van een groot aantal variabelen razendsnel de optimale planning kan worden berekend. Maar die algoritmes kunnen niet alles en die variabelen houden niet overal rekening mee. Als zich uitzonderingen voordoen, moet het systeem het laten afweten. De kennis en ervaring van een planner is om vijf redenen noodzakelijk om toch tot een goede planning te komen.

Klik HIER voor de vijf redenen waarom een transportplanner onmisbaar is.