Bas Group ontwikkelden ze daarvoor een (wiskundig) model. En met succes."/>

Bas Group succesvol van ex-post naar ex-ante informatie

‹ Terug naar overzicht

De marges in het transport zijn klein. Des te belangrijker om alle factoren die van invloed zijn op het resultaat snel en goed in het vizier te hebben om daar als management direct op te kunnen sturen. Bij Bas Group ontwikkelden ze daarvoor een (wiskundig) model. En met succes.

Een van de eerste dingen die Stef Mol, cfo Bas Group in Etten-Leur, opviel toen hij daar ruim drie jaar geleden kwam werken, was dat het bedrijf best al ver was met het kunnen genereren van data en cijfers over de activiteiten, financiën enzovoorts. “Logisch, want daar was ook al veel in geïnvesteerd”, zegt Mol. “Waar nog wel een slag te maken was dat was om die data om te kunnen zetten naar bruikbare (management)informatie. Wilde je bepaalde informatie hebben, dan kon die worden gevonden en werden er desgevraagd overzichten gemaakt. Veel krachtiger is het echter om in een dashboard periodiek over de juiste informatie te beschikken, daaruit trends te kunnen destilleren om er vervolgens op te sturen. Mijn ambitie was het dan ook al snel om van ex-post naar ex-ante informatie te gaan. Dus van informatie achteraf waarmee je beoordeelt en verantwoording aflegt naar informatie ter ondersteuning van toekomstige bedrijfsvoering.” [Lees hele artikel in T&L 6-2108, Special Ondernemen]